Chính Sách Bảo Mật của 789club Autos

1. Giới Thiệu: Chúng tôi, 789club Autos, cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Bảo Mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website https://789club.autos/.

2. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia các trò chơi, thực hiện giao dịch hoặc liên lạc với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin thanh toán và lịch sử giao dịch.

3. Sử Dụng Thông Tin: Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để:

  • Quản lý tài khoản của bạn và cung cấp các dịch vụ liên quan.
  • Cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên website.
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi, và cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

4. Bảo Vệ Thông Tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sửa đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại trái phép. Điều này bao gồm việc sử dụng mã hóa, tường lửa, và các công nghệ bảo mật khác.

5. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của bạn.
  • Tuân thủ quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng.
  • Bảo vệ quyền lợi, an toàn của 789club Autos, người dùng của chúng tôi, hoặc công chúng.

6. Quyền Của Người Dùng: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

7. Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật: Chính sách Bảo Mật có thể được cập nhật định kỳ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào thông qua website hoặc qua email.

8. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [đường dẫn liên hệ trên website].